Privacy

De instellingen betreffende de bewaartermijnen van kentekens, zijn afgestemd op wet- en regelgeving, specifiek zoals vermeld in het document ‘Beleidskader flitspalen, Snelheid, roodlicht en handhaven gesloten verklaring’ van het Openbaar Ministerie, Parket CVOM van 4 juni 2015. De gehanteerde bewaartermijnen van overtredingsfoto’s zijn vijf jaar voor overtreders en maximaal 72 uur voor de zogenaamde ‘no hits’, de niet-overtreders.